Over Bart

N-VA schepen, leefmilieu & duurzaamheid, ICT, afval, ontwikkelingssamenwerking.